За Купи ВИТАМИНИ

Купи ВИТАМИНИ е Е-Продавница за продажба на витамини, минерали и суплементи во исхраната.

Производите кои се предмет на понуда се со потекло од Европската унија.

Продавницата е изградена во партнерство со Ukion и врз база на платфомрата на UКION SHOPS.

 

Инотек-алати дооел увоз-извоз Скопје

ул.Јадранска бр.23,

1000 Скопје

ЕДБ МК 4044014509099

Жиро сметка: 270069266570128

Депонент: Халк Банка

Контакт телефон : 02-5512966

За нас

Купи ВИТАМИНИ е Е-Продавница за продажба на витамини, минерали и суплементи во исхраната.

Производите кои се предмет на понуда се со потекло од Европската унија.

Контакт

  • +389 2 55 129 66
  • info@kupivitamini.mk

Facebook

Kupi Vitamini © 2024. UKION SHOPS